Geschiedenis

In het najaar van 1991 werd de modelvliegclub  "THE SILENT WINGS" boven de doopfond gehouden.
In 1992 werd de modelclub ingelijfd bij SABENA SPORT AND CULTURAL CLUBS
(welfare organisatie van de groep SABENA).
Op dat moment waren een 30 tal modelvliegers  lid van de vereniging.

De club gaat verder door het leven onder de naam SABENA SILENT WINGS.
Na het faillissement van SABENA op 7 november 2001 werd de vereniging omgevormd naar SILENT WINGS v.z.w.(afgekort S.W.v.z.w.) .
Statuten werden gepubliceerd op 15/3/2006 met zetel te Perk.
Na een paar incidenten door onverantwoord té hoog vliegen door bepaalde leden van twee clubs in Vlaanderen, met klachten bij D.G.L.V en Belgocontrol werd door de overheid beslist om alle clubs gelegen in CTR zones te sluiten!

Voor Silent Wings betekende dit de doodsteek in 2011.
Via tussenkomst van de clubs en de modelluchtvaart federaties A.A.M en V.M.L. is men tot een -compromis- gekomen tussen de federatie,D.G.L.V. en Belgocontrol.
Door het in acht nemen van extra reglementering(en) voor modelluchtvaart vliegpleinen binnen de CTR zones zijn wij gelukkig actief kunnen blijven in de modelluchtvaart.
 
Silent Wings vzw