1. Het terrein is enkel toegankelijk voor de aangesloten leden.
2. Het terrein is uitsluitend bedoeld voor modelvliegtuigen met elektromotoren en zwevers.
3. De normale vliegactiviteiten zijn op alle dagen van sun-rise tot sun-set.
4. Bij de modelvliegtuigactiviteiten is het de taak van elk lid om toe te zien op veiligheid van iedere persoon op het terrein.
5. Geluidsmetingen mogen door het bestuur worden uitgevoerd. Vliegtuigen met motoren welke de 75dB(A) gemeten op 7 meter afstand overschrijden zullen door het bestuur worden verboden -zie circulaire CIR/GDF-01 van de Federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer (inzage op onze zetel).
6. Er mag niet boven de openbare wegen gevlogen worden nog over de Brede Weg. Blijf zoveel mogelijk vliegen boven ons groot terrein. Niet laag vliegen boven onze privaat toegangsweg.
7. Ieder lid krijgt een sleutel in borg (25euro) voor toegang tot het terrein. Steeds het slot sluiten zelfs bij poort open.
8. Op de toegangweg naar ons terrein (BREDE WEG) moet u absolute voorrang verlenen aan voetgangers en fietsers, zelfs stoppen indien nodig. De snelheid van 30km per uur is van toepassing.
9. Wagens dienen op de daarvoor voorzien parking geplaatst worden. Zij staan steeds onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaar. Het bestuur kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen.
10. Vóór het opzetten van de zender moet u uw frequentieplaat ophangen aan het frequentiebord en zien
of uw frequentie niet in gebruik is.(niet van toepassing voor 2,4 Ghz)
11. Tijdens de activiteiten is het verboden te vliegen boven de “Pilot area” en parking.
12. De modelvliegtuigen mogen niet hoger vliegen dan 100 meter en niet vliegen wanneer de horizontale zichtbaarheid minder is dan 200 meter.
13. Bezoekers kunnen toezien maar mogen het vliegterrein niet betreden ( moeten bij het frequentiebord blijven staan).
14. Gastvliegers en beginners kunnen, na akkoord en in bijzijn van een bestuurslid, uitzonderlijk vliegen.
15. Een piloot heeft steeds zijn sleutel van het terrein, lidkaart en federatie kaart bij. Deze lidkaarten moeten geldig zijn voor het lopend jaar.
16. Door het aangaan van het lidmaatschap verbindt elk clublid zich om de reglementen en statuten van de club na te leven. (Statuten en huishoudelijk reglement zijn steeds ter inzage op de zetel )
17. De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade welke in clubverband of tijdens manifestaties zouden gebeuren. Bij iedere materiële of lichamelijke schade aan derden moet een bestuurslid binnen de 24 uur op de hoogte worden gebracht.
18. De gebruikte radiobesturing dient conform te zijn volgens de B.I.P.T. wetgeving.
19. Jongeren onder de 16 jaar moeten steeds onder toezicht van een verantwoordelijke staan.
20. Honden zijn toegelaten indien ze onder toezicht blijven van hun eigenaar.
21. De piloten dienen plaats te nemen in de “Pilot area” om elkaar goed te verstaan. Dit is nodig in het kader van meldingen van landing, opstarten, low pass, noodlanding, storing en touch and go. Na landing moet de piloot zijn vliegtuig zo snel mogelijk van de piste halen.
22. Het is verboden laag te vliegen of te stunten in de onmiddellijke omgeving van parking, personen en pilot area.
23. Het is niet toegelaten vogels en andere dieren te storen.
24. En niet vergeten uw zender en vliegtuig te controleren voor iedere start (in de richting van het veld).
HET VLIEGREGLEMENT
 
Silent Wings vzw
(31-07-2015)